0Item(s)
0 0

Raja Dalam Bidang Jualan

Product Code ES2001
Product Name: Raja Dalam Bidang Jualan
Category: Edward B. N
Date Created: July 11, 2018 7:07:05 PM
Original Price: USD 3.75
After Discount: USD 3.00

Raja Dalam Bidang Jualan

Ia dibahagikan kepada dua belas tajuk yang antara lain menyentuh teori dan prinsip penjualan, teknik-teknik penjualan termasuk penggunaan telefon, rintangan penjualan dan penutup penjualan.

Di samping itu, pendedahan yang mencukupi diberikan kepada masalah-masalah seharian yang sering dihadapi oleh jurujual seperti perancangan dan disiplin masa, penyeliaan kakitangan, kaedahkaedah asas pengurusan serta perakaunan.