0Item(s)
0 0

Rintangan Dan Duplikasi

Product Code EE2003
Product Name: Rintangan Dan Duplikasi
Category: Edward B. N
Date Created: April 23, 2019 8:52:51 PM
Original Price: USD 5.00
After Discount: USD 4.00

Rintangan Dan Duplikasi

RINTANGAN adalah alasan yang dikemukakan oleh prospek untuk tidak membeli barang atau perkhidmatan yang ditawarkan atau untuk tidak melibatkan diri di dalam perniagaan pemasaran rangkaian.

Jika anda mengenal sesuatu rintangan itu sebaagai tanda penglibatan dan memahami orang itu ingin diyakini, maka anda boleh tersenyum, mengatasi rintangan, dan jika selalu diamalkan, anda akan memupuk kemahiran yang lebih dan menambah keyakinana diri.

Buku ini adalah Jawapan Anda